Norwegian Effigies
Nidaros Cathedral, Trondheim


Ridder Påls gravstøtte fra ca 1300. Den viser en norsk ridder i heldekkende brynjekledning med tønnehjelm normalt kun brukt i kamp til hest. Den kan i dag ses i krypten i Nidarosdomen. Foto: Ola Onsrud 2010
Ridder Pål's tombstone from about 1300. It shows a Norwegian knight in full hauberk with barrel helmet normally only used in combat on horseback. It can be seen today in the crypt in Nidaros Cathedral. Photo: Ola Onsrud 2010


Gravstøtte fra andre halvdel av 1200-tallet funnet i Nidarosdomen. Den uidentifiserte ridderen har brynje og tønnehjelm. Skjoldmerket (våpenskjoldet hans) viser en pokal og en palmegren som peker mot at han har vært på pilegrimsreise eller korstog. Minjatyrskoldene på skuldrene (kun et ses her) er for ekstra beskyttelse, samtidig som det viser ridderens identitet. Foto: Ola Onsrud 2010
Gravestone from the second half of the 1200s found in Nidaros Cathedral. The unidentified knight has armour and barrel helmet. Shield blazon (his coat of arms) shows a goblet and a palm branch that indicates he has been on pilgrimage or crusade. Ailette on shoulder (only one seen here) is for extra protection, while it shows the knight's identity. Photo: Ola Onsrud 2010
Source: Norske riddere _ olaonsrud @ olaonsrud Living history

See also St Maurice as a Knight on a Reliquary, Lögon Monastery, Denmark, c.1300
'Massacre of the Innocents', Dädesjö Church ceiling paintings, Småland, Sweden, late 13th century
Other Illustrations of Scandinavian Costume and Soldiers
Other Illustrations of 13th century Costume & Soldiers