Poder a Santa Maria

Andalucia en las

Cantigas de Santa Maria

Sinfonye

Centro de Documentation Musical de Andalucia

Uses panel 2 of page 1 of Cantiga 187 to illustrate the cover

amazon.es


Back to Cantiga 187 of the Cantigas de Santa Maria