Join Amazon Prime Video Channels Free Trial


Norwegian knights on a painted altar frontal from the
Stave Church at Eide in Norway, 1310AD, Bergen Museum

'Legend of the True Cross'

Heraclius retrieves the True Cross

Heraclius returns the True Cross to Jerusalem Heraclius presents the True Cross at the church The True Cross is set up in the church
Chosroes steals the True Cross

Chosroes takes the True Cross to Persia Chosroes sets up the True Cross in a temple Heraclius defeats the Persian army


Altarfrontalen frå Eide-kyrkja. Foto: Arild Nybø, NRK.
Eitt av dei flottaste kunstverka frå norske mellomalderkyrkjer stod i den gamle stavkyrkja på Eide: Det er ein såkalla altarfrontal frå 1310 og som no er eitt av høgdepunkta i den store utstillinga av kyrkjekunst i Bergen Muséum. Åtte medaljongmåleri på frontalen er ei biletforteljing om hendingar kring på 600-talet. Den gamle ”teikneserien” er ei skildring av då persarkongen Cosdroe røva den heilage krossen frå gravkyrkja i Jerusalem, og om den kristne kongen Heraklius som erobra krossen tilbake til kyrkja.

allkunne.no

Altar frontal from the old stave church at Eide, 1310AD, Bergen Museum
'Legend of the True Cross'. In the year 615, the Persian King Chosroes steals the True Cross from Jerusalem, setting it up as an object of worship. The Christian Eastern Emperor Heraclius wages war on the Persian King and, having defeated him, returns to Jerusalem with the Holy Wood.See also:
Effigy of Nils Jonsson, St Mary's Church, Sigtuna, Uppland, Sweden, 1316AD
Swedish Knights on wall paintings from the Church at Södra Råda in Sweden, 1323AD
Illuminations from Hardenberg's Codex Norway, early 14th century
Other Illustrations of Scandinavian Costume and Soldiers
Other 14th Century Illustrations of Costume & Soldiers